Projekce, inženýring a dozory pozemních staveb

Projekt stavby od návrhu, přes tvorbu projektové dokumentace dle Vámi požadovaného stupně, inženýring a zajištění stavebního povolení, výběr dodavatele stavby, autorský a technický dozor.

Odborné inspekce staveb.

 

 

Služby:

 

 

Kompletní projektová dokumentace staveb všech úrovní:

 • architektonická studie
 • projektová dokumentace pro územní souhlas
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace ohlášení stavby
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • projektová dokumentace pro provedení stavby
 • projektová dokumentace pro výběr dodavatele
 • projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • pasport objektu (dokumentace stávajícího stavu)

 

Inženýring staveb

 • vedení předběžných jednání s dotčenými orgány a osobami
 • zajištění potřebných podkladů a průzkumů pro stavbu
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací
 • kompletní zajištění stavebního nebo územního řízení se získáním povolení nebo rozhodnutí

 

Dozory staveb

 • stavební dozor
 • autorský dozor
 • technický dozor
 • nákladový dozor

 

Odborná inspekce stavby

 • zhotovení odborného posudku nemovitosti s fotodokumentací 
 • zhodnocení zjištěných vad a odborný odhad nákladů na opravy ještě před koupí nemovitosti

 

 

Vyhledávání