Petr Chotěborský - projektant

Od začátku devadesátých let se věnuji projekční praxi a to jak projektování tak dozorům staveb a inženýringu.  

Jsem autorizovaný projektant ČKAIT 

(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v oboru pozemní stavby.

Petr Chotěborský - fotograf

Již od mládí se věnuji fotografii a mým nejoblíbenějším objektem jsou lidé, a to většinou v jejich přirozeném prostředí.

Jsem absolventem řady fotografických kurzů a workshopů IDIF:

  • svatební fotografie
  • portrét v přirozeném prostředí
  •  
  •  

V poslední době se fotografii věnuji nejen jako koníčku, ale také na profesionální úrovni.

Fotografie a stavební projekce ?

Na první pohled možná zvláštní spojení, avšak při bližším seznámení s oběma obory je zřejmé jak k sobě mají blízko. Projektant i fotograf řeší otázky jak nápad převést do roviny, do prostoru a znovu zpět a naopak.

Při projektu se tvoří detailní plány stavby. Při fotografování se do detailů řeší kompozice, a pokud má být fotografie perfektní, detaily hrají roli.

Jako projektant nebo stavební dozor musím stejně jako fotograf být chopen komunikovat s lidmi, vcítit se do nich, pochopit jejich přání, řídit je při stavební praxi nebo režírovat při fotografování a dokázat vše přenést do projektu nebo do fotografie.

Vyhledávání